สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Database One Search
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ThaiLISlogo สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Keyword Title Author
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ
  3. หน่วยงานภายใน
  4. ข่าวสารประชาสัมพันธ์..
  5. กระดานถาม-ตอบ
  6. ติดต่อเรา
  7. สายตรงผู้บริหาร

Untitled Documentเปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 20.30
เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 18.00
เปิดบริการช่วงสอบ

(ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์ และ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์)

จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 22.30
เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 18.00
ปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30
เสาร์ - อาทิตย์
ปิดบริการ


พฤศจิกายน : 2561
พฤ
อา
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาส่วนกลาง : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 676)

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 779)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 635)

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัส : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 730)

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” : ( สำนักงานเลขานุการ ) ( อ่าน : 662)

คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 628)

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 650)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 1,062)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล UpToDate : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 857)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล EDS : ( ฝ่ายหอสมุด ) ( อ่าน : 746)

ดูทั้งหมด : 10รายการ
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาส่วนกลาง : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 676)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 779)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 635)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัส : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 730)
ดูทั้งหมด : 4 รายการ
จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือน กันยายน 2558 : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 888)
จดหมายข่าว งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือน กันยายน 2558 : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 967)
จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2558 : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 987)
จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2558 : (ฝ่ายหอสมุด) ( อ่าน : 997)
ดูทั้งหมด : 4 รายการ

ดูทั้งหมด : 0รายการ
รูปภาพทั้งหมด

Untitled Document


(1) อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
เบอร์โทรศัพท์: 045-353143 ภายใน 3143
E-mail: chaweewan.c@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(2) ดร.สายสุนี ชัยมงคล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ
เบอร์โทรศัพท์: 045-353147 ภายใน 3147
E-mail: saisunee.c@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(3) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์: 045-353146 ภายใน 3146
E-mail:surachai.j@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Untitled Document
;
วีดีโอนำเสนอสำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ประวัติสำนักวิทยบริการ
 

        สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝากหนังสือให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ

          ปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2533  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 131 หน้า 60 - 88)  จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการในพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    
 
          ปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207)  งานห้องสมุดจึงได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ และให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด

          ปี พ.ศ. 2547 ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการดำเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2544 และครั้งที่ 3/2544  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  ที่ตั้ง

 

        สำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี)  ซึ่งในแต่ละอาคารมีหน่วยงานของสำนักวิทยบริการตั้งอยู่  คือ

 

อาคารข้อมูลท้องถิ่น ประกอบด้วย

    ชั้น 1  งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน์  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้สารสนเทศฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
    ชั้น 3 งานข้อมูลท้องถิ่น  ฝ่ายหอสมุด
     
 

อาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี)   ประกอบด้วย

    ชั้น 1  สำนักงานเลขานุการ และงานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการยืม-คืนสารสนเทศ และบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 2 งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 3 งานบริการสื่อโสตทัศน์  ฝ่ายหอสมุด 
     
  คำขวัญ บริการด้วยจิต ผลิตสื่อด้วยใจ สารสนเทศทันสมัย ก้าวไกลกับสำนักวิทยบริการ
     
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ปรัชญา   :  เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม
    ปณิธาน   :   มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
    วิสัยทัศน์  : เป็นแหล่งบริการสารสนเทศชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน
    พันธกิจ    : 1 พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน
2 บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล
     
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สำนักวิทยบริการ
    อัตลักษณ์  สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจบริการ
    เอกลักษณ์ แหล่งสารสนเทศแห่งภูมิปัญญา

#
Untitled Document
ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190


ผู้อำนวยการ 045-353143 enmongpu@ubu.ac.th
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริการ 045-353144 busairdi@ubu.ac.th
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (คุณอุษา ผูกพันธ์) 045-353142 usa.po@ubu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด (คุณชุษณา นราจันทร์) 045-353137 chusana.n@ubu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (คุณสุรชัย ศรีใส) 045-353148 adsurasr@ubu.ac.th
ส่วนกลาง 045-288400-3 ต่อ 1805
045-353140
โทรสาร 045-353145
จุดให้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บริการยืม – คืน 045-353136
3136
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 045-288400-3 ต่อ 1812
1812
บริการขอหมายเลข ISBN 045-353137
3137
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 045-353137
3137
045-353149
3149
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบรรณานุกรม 045-288400-3 ต่อ 1875
1875 หรือ 3139
บริการสื่อโสตฯ 045-288400-3 ต่อ 1828
1828
จุดตรวจทางเข้า – ออก 045-288400-3 ต่อ 1825
1825
งานข้อมูลท้องถิ่น 045-353138
3138
ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ แจ้งที่ 045-353137
3137
Untitled Document

 

        สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝากหนังสือให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ

          ปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2533  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 131 หน้า 60 - 88)  จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการในพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    
 
          ปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207)  งานห้องสมุดจึงได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ และให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด

          ปี พ.ศ. 2547 ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการดำเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2544 และครั้งที่ 3/2544  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  ที่ตั้ง

 

        สำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี)  ซึ่งในแต่ละอาคารมีหน่วยงานของสำนักวิทยบริการตั้งอยู่  คือ

 

อาคารข้อมูลท้องถิ่น ประกอบด้วย

    ชั้น 1  งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน์  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้สารสนเทศฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
    ชั้น 3 งานข้อมูลท้องถิ่น  ฝ่ายหอสมุด
     
 

อาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี)   ประกอบด้วย

    ชั้น 1  สำนักงานเลขานุการ และงานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการยืม-คืนสารสนเทศ และบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 2 งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ฝ่ายหอสมุด
    ชั้น 3 งานบริการสื่อโสตทัศน์  ฝ่ายหอสมุด 
     
  คำขวัญ บริการด้วยจิต ผลิตสื่อด้วยใจ สารสนเทศทันสมัย ก้าวไกลกับสำนักวิทยบริการ
     
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ปรัชญา   :  เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม
    ปณิธาน   :   มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
    วิสัยทัศน์  : เป็นแหล่งบริการสารสนเทศชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน
    พันธกิจ    : 1 พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน
2 บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล
     
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สำนักวิทยบริการ
    อัตลักษณ์  สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจบริการ
    เอกลักษณ์ แหล่งสารสนเทศแห่งภูมิปัญญา

Untitled Document


 
© Copyright 2014 |สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. 045-353140, Fax. 045-353145 : สนับสนุนบราวเซอร์ IE11, Firefox, Google Chrome5